July 06, 2018

Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə (2012)

Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə. Tərtib edən, müqəddimə və qeydlərin müəllifi: A. Bayramoğlu; Elmi redaktor: T. Kərimli. Bakı: "Təhsil" nəşriyyatı, 2012, 552 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 12.7 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment