July 27, 2018

Bakıxanov A. Q. Seçilmiş əsərləri (2005)

Abbasqulu ağa Bakıxanov Qüdsi. Seçilmiş əsərləri. Tərtib edəni, fars dilindən tərcümələr, müqəddimə, qeyd və şərhlərin müəllifi: M. Sultanov. Bakı: "Avrasiya Press", 2005, 488 s. ISBN 9952-421-03-4 

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 6.18 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment