July 21, 2018

Aknerli Grigor. Moğol Tarihi (1954)

Aknerli Grigor. Moğol Tarihi. Çeviren: Hrant D. Andreasyan. İstanbul:  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1954, X+56 s.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 3.57 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

Sitemizden tanıtım: Aknerli Grigor (Ermenice: Գրիգոր Ակներցի; d. 1250 — ö. 1335) Kilikya doğumlu Ermeni keşiş ve müverrihtir. Paylaştığımız eserin özgün ismi "Okçu Milletin Tarihi/History of the Nation of the Archers/Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց" adını taşıyor, eserin bilinen diğer ismi "Tatar Tarihi/Պատմութիւն թաթարաց"dir. 1229–1273 arası Tatar fütuhatından bahs eden eserin Ermenice özgün metni ilk kez Sankt–Peterburg'da 1870'de basılmıştır. Şu eserin sitemizde bir de Kerope Patkanyan tarafından Rusçaya çevirmesini bulacaksınız.

No comments:

Post a Comment