July 20, 2018

Afet İnan. Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (2009)


Afet İnan. Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler. Yeni Baskıyı Hazırlayan: Arı İnan. 8. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, XXI+536 s. ISBN 978-9944-88-140-1

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 22.8 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀

No comments:

Post a Comment