July 13, 2018

Abbasov Ə. M., Bağırov M. M., Bağırov D. A., Pürhani S. H. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. II cild (2005)

Abbasov Ə. M., Bağırov M. M., Bağırov D. A., Pürhani S. H. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. II cild (2005)
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 84.0 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment