July 13, 2018

Abbasov Ə. M., Bağırov M. M., Bağırov D. A., Pürhani S. H. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. I cild (2005)

Abbasov Ə. M., Bağırov M. M., Bağırov D. A., Pürhani S. H. İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti. I cild (2005)
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 113 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment