June 21, 2018

Cəfərsoylu İ. Y. İber və H’ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri (2014)

Cəfərsoylu İ. Y. İber və H’ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri (2014)
 
Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.14 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment