June 15, 2018

Aydın Sayılı. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp (1991)

Aydın Sayılı. Mısırlılarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve Tıp (1991)

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 8.23 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

Önsöz'den:

    Bu kitap Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde eskiçağ üzerine verdiğim bir dersin ilk yarısının genişletilmesinden doğmuştur. Bu itibarla, genellikle aydın okuyucularımızı muhatap kabul etmekten başka, ilim tarihi öğrencileri de göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Günümüz ileri uygarlığı en eski başlangıçlarına ve menşelerine doğru izlendiğinde, yeni araştırmaların ışığında, Sumerlilerin yerinin büyük öneminin gittikçe daha belirginleştiği görülmektedir. Sumerlilerin dilleri Türkçe ile bazı benzerlikler gösterdiğine göre, bunun bizi bir millet olarak ilgilendirmesi tabiidir.
    Sumerlilerin günümüz medeniyetini mümkün kılan özlü faaliyetleri arasında, ilmi düşüncenin ilk oluşumunda oynadıkları rollerin de merkezi bir önem taşıdığında şüphe olmasa gerektir. Sumerlilerde ve genellikle Mısır ve Mezopotamya'da ilmin gösterdiği gelişmelerin pek büyük bir tarihi önem taşıdığı sarih bir şekilde görülmektedir. Halbuki Türkçemizde bu konuda kılavuzluk edecek bir kitaba sahip bulunmamaktayız. Eldeki kitabın bu boşluğun kapatılmasında yardımcı olacağı ve eskiçağ tarihçilerimiz için, çağları ilmiyle ilgilendikleri nisbette, konuya bir giriş vazifesi göreceği umulmaktadır.

No comments:

Post a Comment