May 02, 2018

Bahriye Üçok. İslâm Devletlerinde Türk Nâibeler ve Kadın Hükümdarlar (1981)

islam devletlerinde türk naibeler ve kadın hükümdarlar pdf
Bahriye Üçok. İslâm Devletlerinde Türk Nâibeler ve Kadın Hükümdarlar (1981)

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 23.1 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

1 comment: