March 04, 2018

Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi. Təkmilətül–əxbar (1996)

Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi. Təkmilətül–əxbar (1996) pdf
Xacə Zeynalabidin Əli Əbdi bəy Şirazi. Təkmilətül–əxbar (Səfəvi dövrü – Şah İsmayıl və Şah Təhmasib dövrlərinin tarixi). Fars dilindən tərcümə, müqəddimə və şərhlərin müəllifi: Ə. H. Rəhimli. Elmi redaktor: V. Piriyev. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 1996, 200 s. ISBN 5806604365
 
Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 1.69 Mb

[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə⟸
🔽 turbobit
🔽 yandex

No comments:

Post a Comment