March 06, 2018

Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri: Borçalı və Qazax, 1728–ci il (2001)

Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri: Borçalı və Qazax, 1728–ci il (2001) pdf
Tiflis əyalətinin müfəssəl dəftəri: Borçalı və Qazax, 1728–ci il (2001)
 
Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 26.7 Mb

Pulsuz yüklə⟸
🔽 yandex

No comments:

Post a Comment