March 04, 2018

Süleymanov M. S. Gülüstan müqaviləsi: II hissə (2014)

Süleymanov M. S. Gülüstan müqaviləsi: II hissə (2014) pdf
Süleymanov M. S. Gülüstan müqaviləsi: II hissə. Bakı: "Elm və təhsil" NPM, 2014, 608 s.
 
Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 51.5 Mb

Pulsuz yüklə⟸
🔽 yandex

Annotasiya: 

Kitab XVIII əsrin sonu və XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xanlıqları ərazisində və bütnlükdə Cənubi Qafqazda baş verən hərbisiyasi proseslərə həsr olunmuşdur. Nadir şah dövlətinin dağılmasından sonra Azərbaycan xanlıqlarının yaranması, xanlıqlar və qonşu xalqlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlər, bu xanlıqların hərbi potensialı, xanlıqların işğalçı hücumlara qarşı mübarizəsi, xanlıqlar əhalisinin işğala qarşı mübarizəsi və "Gülüstan" müqaviləsinin imzalanmasına qədər bölgədə baş vermiş digər hərbisiyasi hadisələr geniş şəkildə tədqiq edilmişdir.

No comments:

Post a Comment