March 03, 2018

Qara məcmuə: Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin şe’irləri, sözləri, öyüdləri və mənqəbələri (1386)

Qara məcmuə (Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin şe’irləri, sözləri, öyüdləri və mənqəbələri). Tərtib edən: Hüseyn Məhəmmədzadə Sədiq. II nəşr. Təbriz : "Əxtər" nəşriyyatı, 1386 [2007/8], 373 s. ISBN 9789645171115

قارا مجموعه (شيخ صفي الدين اردبيلي نين شعرلر، سؤزلر، اؤيودلر و منقب هلري). تدوين كننده: دكتر حسين محمدزاده صديق. چاپ ۲. تبريز:  نشر اختر، ۱۳۸۶، ۳۷۳ ص.


Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 3.29 Mb

Pulsuz yüklə⟸
🔽 yandex

No comments:

Post a Comment