March 05, 2018

Naxçıvan xanlığı (2009)

Naxçıvan xanlığı (2009) pdf
Naxçıvan xanlığı. Tərtibçi: Ə. Həsənov; Elmi redaktor: İ. Həbibbəyli. Naxçıvan: Əcəmi NPB, 2009, 69 s.
 
Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 1.35 Mb

Pulsuz yüklə⟸
🔽 yandex

No comments:

Post a Comment