February 26, 2018

Ağayev R. Ə. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi (2017)

Ağayev R. Ə. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi. Elmi redaktor: Y. M. Mahmudov. Bakı: "Turxan" NPB, 2017, 344 s.

Faylın formatı: PDF
Faylın ölçüsü: 2.20 Mb

▶▶▶▶▶Pulsuz yüklə◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment