December 27, 2017

Süleymanov M. S. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən (2008)

Süleymanov M. S. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən (2008) pdf
Süleymanov M. S. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən. Elmi redaktorları: P. Q. Darabadi, T. Qaffarov. Bakı: Hərbi nəşriyyat, 2008, 398 s.

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 5.25 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex

Oxucular üçün kitabın kağız nəşri haqqında bəzi qeydlərimiz: kitabın titul vərəqində yazılıb ki, cəmi 398 səhifədir, fəqət kitabın daxili səhifələnməsinə görə cəmi 407 səhifəsi, 406cı səhifədə təqdim edilən mündəricata görə isə ən azı 438 səhifəlik həcmi var. Əslində rəqəmsal versiya (PDF) kağız nəşrə tam uyğun olsa da qeyd etdiyimiz bu daxili səhifələnmə qarışıqlığından dolayı PDF üçün dəqiqləşdirici olaraq "kitabın mətni" qeydini əlavə etməyi düzgün hesab etdik.
    Əgər titul vərəqində və mündəricatda göstərilən fərqli səhifə saylarını nəzərə almadan kitabın daxili səhifələnməsini, yəni kitabın 407 səhifə olduğunu doğru qəbul etsək, o zaman mündəricat belə olmalıdır:

Giriş ... 3

I fəsil: Erməni millətçiliyinin və təcavüzkarlığının mənbələri və mahiyyəti ... 7
    1. Mənbələr və müəlliflər ermənilər haqqında ... 7
    2. Qonşu xalqların məişətinə və tarixi abidələrinə qarşı törədilən erməni təcavüzləri ... 40
    3. Tarixin erməni saxtakarlığı ... 78
    4. Erməni kilsəsi ... 142
     İstifadə olunmuş ədəbiyyat ... 160

II fəsil: Şimali Azərbaycan ərazilərinin işğalında erməni vasitəçiliyi ... 170
    1. Ermənilərin himayədar axtarışı ... 170
    2. İsrail Ori və onun erməni sərgüzəştləri ... 179
    3. I Pyotrun Qafqaz yürüşü və ermənilər ... 220
    4. XVIII əsrin 2ci yarısında ermənilərin təcavüzkarlıq meylləri ... 238
    5. Şimali Azərbaycan xanlıqlarının işğalında erməni amili ... 282
    6. İbrahim xanın öldürülməsində ermənilərin iştirakı ... 304
    7. V. Q. Mədətovun Azərbaycanda təcavüzkar fəaliyyəti ... 317
    8. İşğalın sonu ... 332
    9. X. Abovyanın təhrifləri və Həsən xan ... 347
    10. Erməni vilayətinin təşkili ... 366
    11. Ermənilərin Qarabağ və İrəvan xanlıqları ərazilərinə köçürülmələri ... 376
    İstifadə olunmuş mənbə və ədəbiyyat ... 394

Mündəricat ... 406

No comments:

Post a Comment