December 25, 2017

Nizamüddin Şâmi. Zafernâme (1987)

Nizamüddin Şâmi. Zafernâme. Farsça'dan çeviren: Necati Lugal; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: II. Dizi. – Sa. 12a. 2. Baskı. Ankara: TTK Basımevi, 1987, s. [XXVII] 1–355.
 
Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 35.7 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment