December 27, 2017

Hacıyev T. İ. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə (2012)

Hacıyev T. İ. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə. Dərslik (2012) pdf
Hacıyev T. İ. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi: ali məktəblər üçün dərslik. I hissə. Bakı: "Elm" nəşriyyatı, 2012, 476 s. ISBN 978-9952-453-43-0

Faylın formatı: PDF 
Faylın ölçüsü: 4.23 Mb


[Kitabın mətnini] Pulsuz yüklə: yandex

No comments:

Post a Comment