April 03, 2017

Yaşar Kalafat. İran Türklüğü: Jeokültürel Boyut (2005)

Dr. Yaşar Kalafat. İran Türklüğü: Jeokültürel Boyut. Editör: Haşim Şahin; Yeditepe Yayınevi: 19; İnceleme–Araştırma Dizisi: 15. 1. Baskı. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2005, 232 sayfa. ISBN 975-6480-25-4

No comments:

Post a Comment