April 04, 2017

Muazzez İlmiye Çığ. Sumerlilerde Tufan Tufan'da Türkler (2009)

Muazzez İlmiye Çığ. Sumerlilerde Tufan Tufan'da Türkler. Muazzez İlmiye Çığ’ın Eserleri: 15; Kaynak Yayınları No: 528. 5. Basım. İstanbul: Kaynak Yayınları, 2009, 168 s. ISBN 9789753435420

No comments:

Post a Comment