April 06, 2017

Əbülfəz Elçibəy. Bütöv Azərbaycan Yolunda (2004)

Əbülfəz Elçibəy. Bütöv Azərbaycan Yolunda. İkinci nəşr. Nəşrə hazırlayanlar: Ədalət Tahirzadə, Çingiz Göytürk; Elmi redaktor: Ədalət Tahirzadə; Naşirlər: Mirmahmud Mirəlioğlu, Hacı İsmail. Bakı: "Nurlar" Nəşriyyat–Poliqrafiya Mərkəzi, 2004, 376 s. ISBN 9952-403-43-7

No comments:

Post a Comment