March 26, 2017

Yaşar Kalafat. Kuzey Azerbaycan – Doğu Anadolu ve Kuzey Irak'da Eski Türk Dinî İzleri (1998)

Dr. Yaşar Kalafat. Kuzey Azerbaycan – Doğu Anadolu ve Kuzey Irak'da Eski Türk Dinî İzleri: Dinî Folklorik Tabakalaşma. Kültür Bakanlığı Yayınları: 1954; Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 260; Gelenek, Görenek ve İnançlar Dizisi: 24. Ankara: [T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,] 1998, VIII+239 s. ISBN 975-17-1848-1

No comments:

Post a Comment