March 31, 2017

Yusuf Hikmet Bayur. Hindistan Tarihi. I. Cilt (1987)

Yusuf Hikmet Bayur. Hindistan Tarihi. I. Cilt: İlk Çağlardan Gurkanlı Devletinin Kuruluşuna Kadar (1526). Metin dışında 4 harita ve 35 levha. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: XIII. Dizi – Sa. 4ı; Dünya Tarihi. 2. Baskı. Ankara: TTK Basımevi, 1987, XIX+536 sayfa.

No comments:

Post a Comment