March 15, 2017

Sigmund Freud. Dinin Kökenleri (1999)

Sigmund Freud. Dinin Kökenleri: Totem ve Tabu, Musa ve Tektanrıcılık ve Diğer Çalışmalar. Yapıtın Özgün Adı: The Origins of Religion. Türkçesi: Selçuk Budak. 4. Basım. Öteki Freud Dizisi: Cilt 14. Ankara: Öteki Yayınevi, 1999, 406 s. ISBN 9758012169

No comments:

Post a Comment