March 28, 2017

Robert Dankoff. Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü (2004)

Robert Dankoff. Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü: Seyahatname'deki Eskicil, Yöresel, Yabancı Kelimeler, Deyimler. Katkılarla İngilizce'den Çeviren: Semih Tezcan; Yayımlayan: Mehmet Ölmez; Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 37. İstanbul: Kitap Matbaası, 2004, 336 s. ISBN 975-7981-23-0

No comments:

Post a Comment