March 26, 2017

Refet Yinanç. Dulkadir Beyliği (1989)

Refet Yinanç. Dulkadir Beyliği. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları: VII. Dizi – Sa. 108. Ankara: TTK Basımevi, 1989, IX+186 s. ISBN 975-16-0171-1

No comments:

Post a Comment