March 29, 2017

Paul Pelliot. Uyğur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine (1995)

Paul Pelliot. Uyğur Yazısıyla Yazılmış Uğuz Han Destanı Üzerine. Çeviren: Vedat Köken. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 619. Ankara: Türk Dil Kurumu, 1995, 103 sayfa.

No comments:

Post a Comment