March 23, 2017

Mustafa Şahin. Habibü's–Sîyer'e Göre Türkiye Selçukluları (2014)

Mustafa Şahin. Habibü's–Sîyer'e Göre Türkiye Selçukluları // Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Dergisi (e–ISSN: 2459–0150). Cilt: 54, Sayı: 1. Sahibi: İhsan Çiçek; Editör: Fatoş Subaşıoğlu; Yayıncı: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi. — 2014, s. 21–40.

No comments:

Post a Comment