March 29, 2017

Mustafa Akdağ. Büyük Celâlî Karışıklıklarının Başlaması (1963)

Mustafa Akdağ. Büyük Celâlî Karışıklıklarının Başlaması. Atatürk Üniversitesi Yayınları No. 129; Fen–Edebiyat Fakültesi–Araştırmalar Serisi No. 12. Erzurum: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1963, 88 sayfa.

No comments:

Post a Comment