March 23, 2017

Muammer Dizer. Uluğ Bey (1989)

Muammer Dizer. Uluğ Bey. Kültür Bakanlığı Yayınları: 1106; Türk Büyükleri Dizisi: 125. 1. Baskı. Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1989, IX+98 s. ISBN 975-17-0496-0

No comments:

Post a Comment