March 13, 2017

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri (1969)

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri. TTK Yayınlarından: VIII. Seri. – Sa. 2a. II. Baskı (Metin dışında 59 resim vardır). Ankara: TTK Basımevi, 1969, [XII] 297 [48] s.

Dosya türü: PDF
Dosya boyutu: 33.7 Mb

▶▶▶▶▶Bedava indir◀◀◀◀◀
🔽 Yandex 🔽

No comments:

Post a Comment