March 16, 2017

Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. 2. Kitap. 2. Cilt (2008)

Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bursa–Bolu–Trabzon–Erzurum–Azerbaycan–Kafkasya–Kırım–Girit. 2. Cilt. 2. Kitap [Aslında: 2. Kitap. 2. Cilt]. Hazırlayan: Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman; Yapı Kredi Yayınları: 2203; Edebiyat: 664. 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008, s. [XVI+] 329–675. ISBN 978-975-08-0954-8

No comments:

Post a Comment