March 16, 2017

Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. 1. Kitap. 1. Cilt (2008)

Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi: Bursa–Bolu–Trabzon–Erzurum–Azerbaycan–Kafkasya–Kırım–Girit. 1. Cilt. 1. Kitap [Aslında: 1. Kitap. 1. Cilt]. Hazırlayan: Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı; Yapı Kredi Yayınları: 1807; Edebiyat: 497. 5. Baskı (gözden geçirilmiş). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008, s. [XXV+] 1–386. ISBN 978-975-08-0563-1

No comments:

Post a Comment