March 16, 2017

Faruk Sümer. Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri–Boy Teşkilâtı–Destanları (1972)

Faruk Sümer. Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri–Boy Teşkilâtı–Destanları. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih–Coğrafiya Fakültesi Yayınları: 170. İkinci Baskı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1972, XXV+532 s.

No comments:

Post a Comment