March 29, 2017

Erşat Hürmüzlü. Irak Türkleri (1991)

Erşat Hürmüzlü. Irak Türkleri: Irak'ta yaşayan Türkler'in tarihi, soyları ve bölgede yerleşme merhaleleri hakkında özet bir araştırma. Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayın Nu: 4. İstanbul: Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 1991, 36 sayfa. ISBN 975-95418-0-7

No comments:

Post a Comment