March 31, 2017

Aysun Gültekin. Milli Mücadele Dönemi'nde Hindistan Müslümanları ile Ankara Hükümetleri Arasındakı Münasebetler, 1918–1924 (2009)

Aysun Gültekin. Milli Mücadele Dönemi'nde Hindistan Müslümanları ile Ankara Hükümetleri Arasındakı Münasebetler (1918–1924). Yüksek Lisans Tezi. Tez Danışmanı: Metin Ayışığı; T.C. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı. Balıkesir. — 2009. — [X] 198 sayfa.

No comments:

Post a Comment